Psichodinaminė psichoterapija

Kodas
KMU418
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
36val.
Apimtis kreditais
1.50
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
visų specialybių gydytojams
medicinos psichologams
psichologijos magistrams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. D. Leskauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaitos: Psichoterapijos vieta psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. 2.00 val.
Paskaita: Psichodinaminės teorijos raida: nuo S. Freud‘o iki neuropsichoanalizės. 2.00 val.
Paskaita: Psichodinaminiai psichikos funkcinių mechanizmų ir struktūros modeliai. 2.00 val.
Paskaita: Psichodinaminės asmenybės raidos teorijos. 2.00 val.
Paskaita: Psichodinaminis psichikos sutrikimų etiologijos, išsivystymo mechanizmų ir gydymo būdų supratimas. 2.00 val.
Paskaita: Katatiminių vaizdinių analizė. 2.00 val.
Seminaras: Psichodinaminis paciento įvertinimas. Indikacijos, kontraindikacijos psichoterapijai. 2.00 val.
Seminaras: Psichodinaminės psichoterapijos formos. 2.00 val.
Seminaras: Psichoterapijos praktiniai aspektai: susitarimas dėl terapijos, jos trukmė, intensyvumas, etapai. 2.00 val.
Seminaras: Paciento-gydytojo sąveikos veiksniai, įtakojantys gydymo procesą: perkėlimas, kontr-perkėlimas, pasipriešinimas, kt. 2.00 val.
Seminaras: Psichodinaminis psichozių etiologijos ir gydymo supratimas. 2.00 val.
Seminaras: Psichoterapijos ir kitų gydymo priemonių suderinimas. Psichodinaminis požiūris į psichofarmakologinį gydymą. 2.00 val.
Klinikinių atvejų analizė 2.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Viso valandų
28.00
Kurso programos temų aprašymas

Paskaitos (12 val.) Paskaitų metu tobulinimosi kurso dalyviai supažindinami su psichodinaminės psichoterapijos teoriniais pagrindais – psichikos struktūriniais ir funkciniais modeliais, asmenybės raidos teorijomis, psichopatologijos išsivystymo mechanizmais ir juos įtakojančiais veiksniais, konkrečių psichikos sutrikimų etiologijos, išsivystymo ir psichoterapinio gydymo principai.

Seminarai (12 val.). Seminaruose aptariami praktinio psichodinaminės psichoterapijos taikymo gydant psichikos sutrikimus ir bendraujant su psichikos sutrikimų turinčiais pacientais principai, formuojami įgūdžiai, reikalingi atlikti psichodinaminį paciento įvertinimą, nustatyti indikacijas psichoterapijai, parinkti tinkamiausią psichoterapijos formą, vertinti gydymo efektyvumą.

Praktikos darbai (10 val.) Praktikos darbų metu aptariami konkretūs pacientai, akcentuojant dėmesį į jų psichodinaminį įvertinimą, gydymo procese iškylančias problemas dėl paciento-gydytojo sąveikos ypatumų, psichoterapinių priemonių taikymo ar bendradarbiavimo su psichoterapeutu ypatumai, galimi kylančių problemų sprendimo būdai.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Virginija Adomaitienė 6 12
Darius Leskauskas 6 12
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Įskaita (2 val.) Vertinamas tobulinimosi kurso dalyvių gebėjimas integruoti įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius, pateikiant konkretaus klinikinio atvejo psichodinaminį įvertinimą ir gydymo plano sudarymą.

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus sveikatos priežiūros specialistai išmanys:
1. Psichodinaminį supratimą apie psichikos funkcinius mechanizmus, asmenybės ir psichikos sutrikimų vystymosi principus.
2. Praktinio psichodinaminės psichoterapijos taikymo gydant psichikos sutrikimus principus, tikslus, formas, efektyvumo vertinimo kriterijus.
3. Psichodinaminį supratimą apie paciento-gydytojo sąveiką gydymo procese, dažniausiai kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Kursui pasibaigus sveikatos priežiūros specialistai gebės:
1. Atlikti psichoterapinį paciento įvertinimą, nustatyti indikacijas psichoterapijai, rekomenduoti psichoterapijos rūšį.
2. Bendradarbiauti su psichoterapeutu paciento gydymo procese, vertinti gydymo efektyvumą.
3. Atpažinti ir spręsti paciento-gydytojo sąveikos ypatumų apspręstas gydymo problemas.
4. Tęsti savarankiškas psichoterapijos studijas ir savo kvalifikacijos tobulinimą.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Suteikti žinias apie psichodinaminės psichoterapijos teoriją ir praktinį taikymą įvairių specialybių gydytojams ir psichologams, dirbantiems psichikos sveikatos priežiūros srityje arba savo darbe susiduriantiems su psichikos sutrikimų turinčiais pacientais.

Literatūra

1. Tahka V. „Psichoterapijos pagrindai remiantis psichoanalizės teorija“, UAB „Efrata“, 1999
2. Freud S. „Psichoanalizės įvadas. Paskaitos“, ALK/VAGA, 1999
3. Andrikienė L. ir kt. „Psichoanalitinė psichoterapija“, „Vaistų žinios“, 2005
4. Perminas A. ir kt. „Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas“, VDU leidykla, 2005
5. Milašiūnas R. „Psichoanalizė“, TYTO ALBA, 2004
6. МакВильямс Н. «Психоаналитическая диагностика”, M., „Класс“, 2006
7. Тайсон Ф., Тфйсон Р. „ Психоаналитические теории развития“ Е., 1998
8. Фрейд З. „Очерки по психологии сексуальности“, стр. 9 – 184, Минск, 1999
9. Freud S. „Anapus malonumo principo“, „VYTURIS“, V., 1999
10. Fhaner S. „Psichoanalizės žodynas“, „AIDAI“, V., 2005
11. Roudinesco E. „Kodėl psichoanalizė?“, „Charibdė“, V., 2003
12. Melanas D. „Individuali psichoterapija ir psichodinamikos mokslas“, „Avicena“, V., 1994
13. Freud S. „Kasdieninio gyvenimo psichopatologija“, „Mokslas“, V., 1992
14. Сандлер Дж. „Пациент и психоаналитик“, Воронеж, 1993