Rentgenologinio darbo specifika odontologijoje, darbas su dentaliniais, panoraminiais rentgeno ir kūginės apšvietos kompiuterinės tomografijos aparatais

Kodas
KMU272
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
36val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
visų specializacijų gyd. odontologams
gyd. veido ir žandikaulių chirurgams
radiologijos technologams
gyd. odontologo padėjėjams
burnos higienistams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
Diana Mačianskytė/ prof. Algidas Basevičius
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Viso valandų
0.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Radiologinio darbo organizavimas odontologiniame kabinete, dokumentai ir pagrindiniai reikalavimai įrengiant odontologinį rentgeno kabinetą
2. Kraniomandibulinės srities radiologiniai tyrimai. Galvos ir veido srities rentgenogramos, tomogramos, ortopantomografija, KT ir kūginio apšvietimo KT. Intraoralinė rentgenografija
3. Kraniomandibulinės srities KT pjūvinės anatomijos ir dažniausiai pasitaikančios patologijos radiologinė diagnostika
4. Mechaninių ir elektros traumų priežastys, apsaugos pagrindiniai principai, darbo saugos kontrolė, pirmoji medicinos pagalba šių traumų atvejais

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Antanas Vaitkus 2 4
Dalia Adukauskienė 2 2
Tadas Venskutonis 2
Algidas Basevičius 10 10
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Išmokti dirbti su dentaliniu rentgeno aparatu, atlikti žandikaulių ir dantų rentgenogramas - periapikalines pusiaukampine ir paraleline technika, okliuzines ir interproksimalines; Vertinti rentgeno vaizdo kokybę, rentgenologinio tyrimo klaidas; Analizuoti dantų rentgenogramas.

Atvykstant reikia turėti

Kursai vyksta nuotoliniu būdu

Papildoma informacija

Supažindinti su rentgenologinio darbo specifika odontologijos kabinete, darbo organizavimu, dokumentais ir pagrindiniais reikalavimais įdiegiant odontologinį kabinetą su rentgeno diagnostikos aparatu; supažindinti su dentalinio ir panoraminio rentgeno aparato bei kūginio apšvietimo KT pagrindinėmis dalimis, veikimo principu ir tyrimų atlikimu; išmokyti dirbti su dentaliniu ir panoraminiu rentgeno aparatais, kūginio apšvietimo KT, atlikti žandikaulių ir dantų radiologinius tyrimus, supažindinti su rentgeno vaizdo skialoginiais savumais, rentgeno vaizdo kokybės vertinimu, rentgeno vaizdo gavimo tipais, skaitmenine rentgenografija; pagilinti kraniomandibulinės srities KT pjūvinės anatomijos ir dažniausiai pasitaikančios patologijos radiologinės diagnostikos žinias; supažindinti su lemiančiais rentgeno vaizdo kokybę faktoriais, rentgenologinio tyrimo klaidomis; supažindinti su radiacine ir darbo sauga odontologiniame rentgeno kabinete.

Literatūra

1. White Stuart C., Pharoan Michael J. Oral radiology: principles and interpretation. Mosby. 2004
2. Frommer Herbert. Radiology for dental auxiliaries. 6-th ed. 1996
3. Lisa J. Koenig. Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial. Amirsys 2012
4. Kelbauskas Eduardas, Monastyreckienė Eglė. Endodontinė radiologija: mokomoji knyga. 2004
5. Žiūrys Arūnas, Ivanauskaitė Deimantė. Dantų rentgeno nuotraukos. 2009
6. R.M.Browne, H.D.Edmonson, P.G.J.Rout. A Radiological Atlas of Diseases of the Teeth and Jaws. USA. 1983.
7. L Gradauskas, L.Chamanskaitė, J.Stanionienė, J.Šemetova. Dantų ir žandikaulių alveolinių ataugų rentgenologinis tyrimas. Vilnius. 1981.
8. Venskutonis Tadas. Kūginio pluošto kompiuterinės tomografijos diagnostinių galimybių endodontijoje tyrimai. Daktaro disertacija, Biomedicinos mokslai, odontologija. Kaunas 2014
9. A.Basevičius, S.Lukoševičius, E.Jonaitienė ir kiti. Radiologijos pagrindai. Kaunas. LSMU. 2013
10. H.Pettersson. A Global Textbook of Radiology. I-II t.Oslo. 1995.
11. M.Y.M.Chen, T.L.Pope, Jr.D.J.Ott. Basic Radiology. New York, USA.1996.
12. H.Pettersson. The Encyclopaedia of Medical Imaging. Lund.1998
13. HN 74:1998. Stomatologijos kabinetai, klinikos. Higienos normos ir taisyklės. Vilnius, 1998.