Danties kietųjų audinių defektų ortopedinis gydymas

Kodas
KMU057
Studijų kryptis
Odontologija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
gyd. odontologams
gyd. odontologams ortopedams
Kaina asmeniui
374.40Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
prof. J.Sakalauskienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Ekstraoralinių - intraoralinių estetikos kriterijų vertinimas. 4.00 val.
Gydymo plano sudarymas. 4.00 val.
Netiesioginiu būdu gaminamųjų viduvainikinių restauracijų ir tiesioginių plombų palyginamoji charakteristika. 4.00 val.
Nemetalinių restauracijų indikacijos atstatomojoje odontologijoje. 4.00 val.
Vietinės anestezijos rūšys, gaminant viduvainikines restauracijas. 4.00 val.
Nemetalinių restauracijų klinikiniai ir laboratoriniai etapai, skaitmeninės technologijos. 4.00 val.
Nemetalinių įklotų, užklotų tvirtinimo ypatumai. 4.00 val.
Laminatų tvirtinimas. 4.00 val.
Galimos komplikacijos, protezuojant viduvainikinėmis restauracijomis. 4.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

Aptarti vietinės anestezijos rūšis, bei jų naudojimo indikacijas, gaminant viduvainikines restauracijas. Nemetalinių restauracijų ir nemetalinių individualių kaištinių kultinių įklotų naudojimo galimybės, privalumai ir trūkumai, preparavimo, atspaudo ėmimo metodikos, taikymo burnoje bei cementavimo ypatumai, laboratoriniai gamybos etapai, skaitmeninės technologijos, klinikinių etapų komplikacijos, laboratorinių etapų klaidos.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Jurgina.Sakalauskiene 10 18
Gediminas Žekonis 4 4
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Pagaminti fantominiuose dantyse: nemetalinį įklotą, užklotą, nemetalinį individualų kultinį kaištinį įklotą. Sugebėti pagaminti laminatą ir jį fiksuoti dantyje.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą, turbininį antgalį, grąžtelius.

Papildoma informacija

Susipažinti su kietųjų danties audinių defektų atstatymo ypatumais, gaminant viduvainikines restauracijas: nemetalinius įklotus, užklotus, laminatus, nemetalinius individulius kaištinius kultinius įklotus.

Literatūra

1. Ahmad I. Protocols for predictable aesthetic dental restorations. Blackwell Munksgaard, 2009.
2. Farah J. W., Denniseh J.B, Powers J. M. Effects of design on Stress distribution in intracoronal gold restorations // J. Am Dent Assoc.- 1977, vol. 94, p. 1151 – 1154.
3. Ketterl N., Haunfelder D., Heidemann D., Klaiber B. et. al. Zahnerhaltung: Bd. I.- Wien : Baltimore, 1987.
4. Kobs G. Lietos dalinės dantų vainikų restauracijos. 2009.
5. Shillingbug H. T., Hobo S., Whitsett L. D. et al. Fundamentals of fixed Prosthodontics. - Ed 3. -Chicago: Quintessencе,1997, p. 194-209.
6. Shillingburg H.T., Hobo S., Whitsett L.D. et al.- 3 rd ed. Fundamentals of fixed Prosthodonties Third Edition .- 3 rd. // Quintessecе Publisching. -1997.
7. Wirz J., Jaeger K. Šiuolaikinės amalgamos alternatyvos – cementuojamos plombos ir įklotai // Quintessence Lietuva.-2000, N 4, p. 43-51.
8. Аболмасов Н.Т. Соотношение раэмеров коронок передних зубову людей раэличного возраста и их клиническое значение // Теэисы докладов межобластной конференции стоматологов Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской областей.-Cмоленск.-1973, c.120-122.
9. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторная техника. -Нижний Новгород.-1995.
10. Клюев Б.С. Зоны безопасности коронок боковых зубов человека и их клиническое значение: автореферат. дисс. канд. мед. наук.-Калинин, 1972.
11. Fuhr K., Reiber Th. Kronenprothetik. // Urban und Schwarzenberg – 1996.
12. Bengel W. Mastering digital dental pfotography. Quintessecе Publisching. – 2006.
13. Rosenstiel S.F., Land M.F., Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. – Ed 4. 2006.
14. Hammerle C., Sailer I.,Thoma A., Halg G.,Suter A., Ramel C. Dental ceramics. Quintessecе Publisching. – 2008.
15. Kaulinienė Z., Mameniškis V. Dantų technologija: teorija ir praktika. 2008.
16. Dawson P.E. Functional occlusion. 2007.
17. Gurel G. The science and art of porcelain laminate veneers. Chicago:Quintessence Publishing Co; 2003.
18. Terry A.D., Leinfelder K.F. Geller M.S.W. Esthetic and restorative dentistry. 1st ed. Stillwater. Minn: Everest Publishing Media; 2013.
19. Freedman G. Contemporary esthetic dentistry. 2012.
20. Magne P., Belser U. Bonded porcelain restorations in the anterior dentition. Quintessence Publishinf Co, Inc. 2013.
21. http://www.lvb.lt/LSMU:ELABAPD B8599814 . Composite and ceramic restorations. Studentų mokomosios knygos elektroninis adresas.