Pozitronų emisijos tomografijos su kompiuterine tomografija atlikimo ir vertinimo pagrindai

Kodas
KMU736
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
288val.
Skirtas
gyd. radiologams
Kaina asmeniui
2016.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. I. Kulakienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
paskaita, seminaras, diskusija, praktinės užduotys, savarankiškos literatūros studijos, atvejų analizė
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Supažindinti gydytojus radiologus su pozitronų emisijos tomografijos galimybėmis, tyrimo indikacijomis ir kontraindikacijomis, radiacinės saugos reikalavimais. Išmokyti tvarkyti darbo dokumentaciją, parinkti skenavimo protokolus ir vertinti PET-KT tyrimo rezultatus.
Klausytojų sk. (nuo)
1
Klausytojų sk. (iki)
2
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Inga Cibulskaitė 2
Ilona Kulakienė 14 22
Nemira Jurkienė 4 30
severina.sediene 10
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Supažindinti gydytojus radiologus su pozitronų emisijos tomografijos galimybėmis, tyrimo indikacijomis ir kontraindikacijomis, radiacinės saugos reikalavimais. Išmokyti tvarkyti darbo dokumentaciją, parinkti skenavimo protokolus ir įvertinti PET/KT tyrimo rezultatus.

Literatūra

1. A. Basevičius, S. Lukoševičius, E.Jonaitienė ir kt. Radiologijos pagrindai. Kaunas. 2013.
2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999. Nr. 11-239).
3. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 91-4316).
4. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318).
5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170).
6. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388).
7. Lietuvos higienos norma HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642 (Žin., 2003, Nr. 21-916; 2013, Nr. 35-1709).
8. LR SA ministro įsakymas Dėl ligų ir būklių, kurioms esant atliekami privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo (2011-05-09, Nr. V-449 ir 2014-04-08, Nr. V-448).
9. LR SA ministro įsakymas Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo (2012-02-27, Nr. V-158).
10. Kim EE, Mar MV, Inoue T, Chung J-K editors. Sectional Anatomy. PET/CT and SPECT/CT, New York: Springer 2007.
11. Von Schulthess GK, editor. Molecular Anatomic Imaging. PET-CT and SPECT-CT: Integrated Modality Imaging, Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins 2007.
12. Christian PE, Waterstram-Rich KM, editors. Nuclear Medicine and PET/CT. Missouri: Elsevier 2007.
13. Treves ST, editor. Pediatric Nuclear Medicine / PET. New York: Springer 2007.
14. Lin EC, Alavi A, editors. PET and PET/CT. A Clinical Guide. Second edition. New York - Stuttgart: Thieme 2008.
15. Jadvar H, Parker JA. Clinical PET and PET/CT. Springer-Verlag London Limited 2005.
16. Christian PE, Waterstram-Rich KM editors. Nuclear Medicine and PET/CT. Technology and Techniques. Sixth edition. Mosby 2007.
17. Kitapci MT. Atlas of Sectional Radiological Anatomy for PET/CT. New York: Springer 2012.
18. Belohlavek O, Jaruskova M, Simonova K, Kantorova I. Atlas of Positron Emission Tomography. Prague: Lacomed 2004.
19. Lazzeri E, Signore A, Erba PA, Pradini N, et al. Radionuclide Imaging of Infection and Inflamation. A Pictorial Case-Based Atlas. Springer-Verlag Italia 2013.

1. A. Basevičius, S. Lukoševičius, E.Jonaitienė ir kt. Radiologijos pagrindai. Kaunas. 2013.
2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999. Nr. 11-239).
3. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 91-4316).
4. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318).
5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170).
6. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388).
7. Lietuvos higienos norma HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642 (Žin., 2003, Nr. 21-916; 2013, Nr. 35-1709).
8. LR SA ministro įsakymas Dėl ligų ir būklių, kurioms esant atliekami privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo (2011-05-09, Nr. V-449 ir 2014-04-08, Nr. V-448).
9. LR SA ministro įsakymas Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo (2012-02-27, Nr. V-158).
10. Kim EE, Mar MV, Inoue T, Chung J-K editors. Sectional Anatomy. PET/CT and SPECT/CT, New York: Springer 2007.
11. Von Schulthess GK, editor. Molecular Anatomic Imaging. PET-CT and SPECT-CT: Integrated Modality Imaging, Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins 2007.
12. Christian PE, Waterstram-Rich KM, editors. Nuclear Medicine and PET/CT. Missouri: Elsevier 2007.
13. Treves ST, editor. Pediatric Nuclear Medicine / PET. New York: Springer 2007.
14. Lin EC, Alavi A, editors. PET and PET/CT. A Clinical Guide. Second edition. New York - Stuttgart: Thieme 2008.
15. Jadvar H, Parker JA. Clinical PET and PET/CT. Springer-Verlag London Limited 2005.
16. Christian PE, Waterstram-Rich KM editors. Nuclear Medicine and PET/CT. Technology and Techniques. Sixth edition. Mosby 2007.
17. Kitapci MT. Atlas of Sectional Radiological Anatomy for PET/CT. New York: Springer 2012.
18. Belohlavek O, Jaruskova M, Simonova K, Kantorova I. Atlas of Positron Emission Tomography. Prague: Lacomed 2004.
19. Lazzeri E, Signore A, Erba PA, Pradini N, et al. Radionuclide Imaging of Infection and Inflamation. A Pictorial Case-Based Atlas. Springer-Verlag Italia 2013.