Bendrosios (ne klinikinės (ne specialybinės))

Kompetencijos platformos klasifikatoriaus id
01900d10-9dd0-7da6-9ff6-928437f224e5