Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas medicinos praktikoje

Kodas
KMU900
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
7val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
gyd. odontologams
Kaina asmeniui
49.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Romaldas Mačiulaitis
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Racionalaus antimikrobinių vaistų (RAMV) skyrimo ir vartojimo gydymo ir profilaktikos tikslais sampratos ir principų taikymo įvairovė. RAMV skyrimo ir vartojimo ir vystymosi tendencijos pasaulyje. RAMV skyrimo ir vartojimo organizavimas ir įstatyminė bazė Lietuvoje. Vaistų komitetų veikla. 0.50 val.
Rizikos veiksniai neracionaliam antimikrobinių vaistų vartojimui ir praktiniai šių rizikos veiksnių valdymo sprendimai. 1.00 val.
Naujieji registruoti ir neregistruoti antimikrobiniai vaistai Lietuvoje ir rizikos veiksniai jų neracionaliam skyrimui ir vartojimui, praktiniai šių rizikos veiksnių valdymo sprendimai. 2.00 val.
Probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai vaikų ligų praktikoje ir bendravimo su specialistais bei sergančio vaiko tėvais ypatumai 1.00 val.
Probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai vidaus ligų praktikoje 1.00 val.
Alergija antimikrobiniams vaistams 0.50 val.
Racionalaus antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo kokybiniai rodikliai 0.50 val.
Mokymo(si) metodai
Reikia papildyti
Viso valandų
6.50
Programos tikslai
Reikia papildyti
Programos aprašymas (santrauka)
 1. Paskaita. Racionalaus antimikrobinių vaistų (RAMV) skyrimo ir vartojimo gydymo ir profilaktikos tikslais sampratos ir principų taikymo įvairovė. RAMV skyrimo ir vartojimo ir vystymosi tendencijos pasaulyje. RAMV skyrimo ir vartojimo organizavimas ir įstatyminė bazė Lietuvoje. Vaistų komitetų veikla. (Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis, gyd. klinikinė farmakologė Skaistė Kasčiuškevičiūtė): Paskaitoje išdėstoma įvairūs RAMV sampratų tipai ir principų taikymo įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje. Akcentuojamas nepakankamo žinių ir įgūdžių įtaka pritaikant racionalaus vaistų vartojimo principus medicinos praktikoje ir trumpai nurodomi būdai jam spręsti. Apžvelgiama visa įstatyminė RAMV reguliuojanti bazė. Aptariama Lietuvoje veikiančių vaistų komitetų ir gydytojų klinikinių farmakologų, siauros specializacijos medicinos ir laboratorinės medicinos gydytojų funkcijos, išskirtinės kompetencijos ir jų koordinuoto valdymo įtaka. Trukmė: 0,5 valandos
 2. Paskaita. Rizikos veiksniai neracionaliam antimikrobinių vaistų vartojimui ir praktiniai šių rizikos veiksnių valdymo sprendimai (Prof. Dr. Romaldas Mačiulaitis, gyd. klinikinė farmakologė Simona Stankevičiūtė): Paskaitoje aptariami įvairių farmacinių, farmakologinių (farmakokinetinių ir farmakodinaminių), terapinių ir aplinkos veiksnių įtaka neveiksmingam arba toksiškam antibakteriniam gydymui. Pristatomos konsultuotų pacientų atvejai, diskusijų su kolegomis patirtys, sėkmės istorijos. Trukmė: 1 valanda
 3. Paskaita. Naujieji registruoti ir neregistruoti antimikrobiniai vaistai Lietuvoje ir rizikos jų neracionaliam skyrimui ir vartojimui, praktiniai šių rizikos veiksnių valdymo sprendimai. (Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis, gyd. klinikinė farmakologė Skaistė Kasčiuškevičiūtė): Paskaitoje aptariami svarbiausi naujai registruoti arba anksčiau registruoti, bet skiriami ir vartojami pakeistomis sąlygomis antimikrobiniai vaistai veikiantys bakterinės, virusinės ir grybelinės  kilmės sisteminės ir vietinės infekcijos sukėlėjus (penicilinai, cefalosporinai, karbapenemai, fluorochinolonai, fizidanai, glikopeptidai ir lipopeptidai, glicilciklainai, ketolidai, linkozaminai, makrolidai, notroimiazolai, oksazolidinonai, polimiksinaitertraciklinai, amfotericinai, azolai, echinokandinai, hepatitą B ar C veikiantys, herpes virusą veikiantys, gripą ir koronavirusą) veikiantys antimikrobiniai vaistai. Pristatomos konsultuotų pacientų atvejai, diskusijų su kolegomis patirtys, sėkmės istorijos. Trukmė: 2 valandos
 4. Seminaras/probleminė paskaita. Probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai vaikų ligų praktikoje ir bendravimo su specialistais bei tėvais ypatumai (Doc. dr. Jūratė Masalskienė). Seminaro metu, pasitelkiant atgalinį vaikų ligų gydytojų ryšį bei specialistų patirtį analizuojami dažniausi ir svarbiausi (pavojingiausi) probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai ir potencialios problemos sprendimo ir bendravimo su vaiko tėvais klaidos, nurodomos bendravimo su specialistais ir sergančio vaiko tėvais pokalbio vedimo taktikos. Perduodama patirtis grindžiama atliktų mokslinių tiriamųjų darbų LSMU ir tarptautine patirtimi. Imituojami įvairūs pokalbio scenarijai. Jei Tema dėstoma virtualiai, dėstoma probleminė paskaita, po kurios vyksta programuota virtuali apklausa, kurios metu pateikiami klausimai ir atsakymai, o atsakius neteisingai, pateikiami teisingi atsakymai klausytojui. Trukmė: 1val.
 5. Seminaras/probleminė paskaita. Probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai vidaus ligų praktikoje (Doc. dr. Gintautas Gumbrevičius). Seminaro metu, pasitelkiant atgalinį vidaus ligų gydytojų ryšį bei specialistų patirtį analizuojami dažniausi ir svarbiausi (pavojingiausi) probleminiai neveiksmingo ir toksiško antibakterinio gydymo atvejai ir potencialios problemos sprendimo klaidos, nurodomos bendravimo su specialistais pokalbio vedimo taktikos. Perduodama patirtis grindžiama atliktų mokslinių tiriamųjų darbų LSMU ir tarptautine patirtimi. Imituojami įvairūs pokalbio scenarijai. Jei Tema dėstoma virtualiai, dėstoma probleminė paskaita, po kurios vyksta programuota virtuali apklausa, kurios metu pateikiami klausimai ir atsakymai, o atsakius neteisingai, pateikiami teisingi atsakymai klausytojui. Trukmė: 1val.
 6. Seminaras/probleminė paskaita. Alergija antimikrobiniams vaistams (gyd. klinikinės farmakologės Simona Stankevičiūtė, Skaistė Kasčiuškevičiūtė). Paskaitoje aptariami alergijos antibiotikams mechanizmai, dažnis, vaistų grupės, kurioms ji dažniausiai pasireiškia, klinikinė išraiška, praktiniai alergijos antimikrobiniams vaistams įtarimo aspektai, situacijos sprendimo galimybės. Pristatomi konkrečių pacientų atvejai, išeitys, apibendrinamos tarptautinės praktikos ir klinikinė patirtis. Trukmė: 0,5 valandos 
 7. Paskaita. Racionalaus antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo kokybiniai rodikliai (Prof. Dr. Romaldas Mačiulaitis, gyd. klinikinė farmakologė Simona Stankevičiūtė): Paskaitoje aptariami įvairūs racionalaus vaistų vartojimo stacionaro ir ambulatorinėmis sąlygomis kokybinio ir kiekybinio vertinimo kriterijai. Aptariamas šių kriterijų praktinės taikymo galimybės ir sąlygos tolimesniam kriterijų pritaikymui prie konkrečios ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros. Pristatomos sėkmės istorijos. Trukmė: 0,5 valandos
Klausytojų sk. (nuo)
5
Klausytojų sk. (iki)
50
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Romaldas Mačiulaitis 4
Skaistė Žukaitienė 3
Simona Stankevičiūtė 2
Gintautas Gumbrevičius 1
Jūratė Masalskienė 1
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra
 1. Bogušis 2006. Bogušis E. Magistrinis darbas „Racionalus vaistų vartojimas“. Magistrinis darbas (konsultantas dr. Romaldas Mačiulaitis) apginta LSMU Farmacijos fakultete 2006.
 2. Buyle ir kt 2013. Buyle FM, Metz-Gercek S, Mechtler R, Kern WV, Robays H, Vogelaers D, Struelens MJ; members of the Antibiotic Strategy International (ABS) Quality Indicators Team. Development and validation of potential structure indicators for evaluating antimicrobial stewardship programmes in European hospitals. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013 Sep;32(9):1161-70.
 3. Buckel ir kt 2018. Buckel WR, Veillette JJ, Vento TJ, Stenehjem E. Antimicrobial Stewardship in Community Hospitals. Med Clin North Am. 2018 Sep;102(5):913-928.
 4. Choudhury et al 2011. Choudhury G, Mandal P, Singanayagam A, Akram AR, Chalmers JD, Hill AT. Seven- day antibiotic courses have similar efficacy to prolonged courses in severe community- acquired pneumonia— a propensity- adjusted analysis. Clin Microbiol Infect 2011;17:1852– 8. Prieiga per internetą: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(14)61933-9/pdf Internetinė prieiga 2019-03-21.
 5. Dellit et al., 2007. Dellit TH, Owens RC, McGowan JE, Jr., Gerding DN, Weinstein RA, Burke JP, et al. Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America guidelines for developing an institutional program to enhance antimicrobial stewardship. Clin Infect Dis. 2007; 44: 159-177. doi: 10.1086/510393.
 6. EC 2017a. A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR). 2017. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf Internetinė prieiga 2019-03-07.
 7. EC 2017b. COMMISSION NOTICE. EU Guidelines for the prudent use of antimicrobials in human health (2017/C 212/01). 2017. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0701(01)&from=EN Internetinė prieiga 2019-03-07.
 8. ECDC 2017. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2016. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2017
 9. ECDC & EFSA. Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA. 2019. Internetinė prieiga 2019-03-07. Prieiga per internetą: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-still-high-humans-animals-and-food-say-ecdc
 10. EMA 1995-2018. Antimicrobial resistance in human medicine. 2019. Prieiga per internetą: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/antimicrobial-resistance/antimicrobial-resistance-human-medicine. Paskutinė prieiga 2019-03-07.
 11. Galinytė 2008. Galinytė D, Mačiulaitis R, Budnikas V, Kubilius D, Varanavičienė B, Vitkauskienė A, Jokimas J, Jodkonis L. Antibiotikų vartojimo ir kai kurių mikroorganizmų atsparumo pokyčių analizė // Medicina. (Klinikiniai tyrimai). ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, Nr. 10, p. 751-767. Prieiga per internetą: http://medicina.kmu.lt/0810/0810-03l.pdf. Paskutinė prieiga 2019-03-07.
 12. Hopkins 2016. Hopkins S. The international and national challenges faced in ensuring prudent use of antibiotics. In Antimicrobial Stewardship. Ed. Laundy M, Gilchrist M and Laundy M. New York: Oxford University Press 2016;4-11.
 13. Kasciuskeviciute et al. 2019. Kasciuskeviciute S, Karinauske E, Galaune V, Usaite A, Stankeviciute S, Maciulaitis R. Irrational use of antibiotics and clinical outcomes in children with infectious diseases. Abstract EACPT-1053. The 14th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). 29 June – 2 July 2019, Stockholm // Eur J Clin Pharmacol (2019) 75(Suppl 1): 1. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02685-2. Prieiga per internetą: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00228-019-02685-2.pdf. Paskutinė prieiga 2019-07-03.
 14. LT 2018/2019. Lietuvos mikrobiologijos laboratorijų duomenys
 15. LRS 2011. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas 2011 m. birželio 7 d. Nr. XI-1430. „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401152 Internetinė prieiga 2019-03-12.
 16. Mačiulaitis et al., 2004. Mačiulaitis R, Miciulevičienė J., Stirbienė I. Racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimas. Metodinės rekomendacijos. 200 m. Vilnius: UAB “Vaistų žinios“, 2004. – 112 p.
 17. Mačiulaitis et al., 2006a. Mačiulaitis R, Petrikaitė V, Aukštakalnienė A, Janušonis T. Antimikrobinių vaistų vartojimo įvertinimas ir palyginimas su jų racionalaus vartojimo rekomendacijomis. Medicina (Kaunas) 2006; 42(12):999-1005.
 18. Mačiulaitis et al., 2006b. Mačiulaitis R, Ozolienė D, Pilvinienė R, Preikša RT. Racionalus cukrinio diabeto gydymas Šiaulių ir Telšių apskričių ligoninėse. Medicina (Kaunas) 2006; 42(12):1013—19.
 19. Mačiulskytė et al., 2017. Mačiulskytė S., Stankevičiūtė S, Abramavičius S and Mačiulaitis R. (2017) High Incidence of Pharmacotherapeutic situations in Therapeutic Depatments of a Tertiary Hospital. (Abstract). The 13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Prague, June 24-27, 2017.
 20. Miciulevičienė 2014. Miciulevičienė J. Empirinės antimikrobinės terapijos gairės suaugusiems. Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2014 m. 56p.
 21. Minkutė 2014. Minkutė R. Klinikinės farmacijos paslaugos poreikio tyrimas stacionarinio gydymo įstaigose optimizuojant siauro terapinio indekso vaistų vartojimą (Farmacija 08 B)“. Disertacija (konsultantas prof. dr. Romaldas Mačiulaitis) apginta LSMU FF 2014.
 22. Pollack ir kt 2016. Pollack LA, Plachouras D, Sinkowitz-Cochran R, Gruhler H, Monnet DL, Weber JT; Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR) Expert Panel on Stewardship Structure and Process Indicators. A Concise Set of Structure and Process Indicators to Assess and Compare Antimicrobial Stewardship Programs Among EU and US Hospitals: Results From a Multinational Expert Panel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016 Oct;37(10):1201-11.
 23. PSO 2015. World Health Organisation (WHO). Global action plan on antimicrobial resistance. Geneva: WHO; 2015. Internetinė prieiga 2019-03-12. Prieiga per internetą:  http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf
 24. PSO 2016-2019. World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/ DDD Index 2016. Next revision at 2019. Available at: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
 25. SAM 2009. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. 2009 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-752. Internetinė prieiga 2019-03-07.
 26. SAM 2014. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1273 „Dėl Skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2015 – 2017 m. priemonių plano patvirtinimo“. Internetinė prieiga 2019-XX-XX. Prieiga per internetą: XX-XX.
 27. SAM 2017a. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų plano patvirtinimo. 2017 m. liepos 7 d. Nr. V-857. Internetinė prieiga 2019-03-07.
 28. SAM 2018 (“Vaistų politikos gairių įgyvendinimo priemonių planas”). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-664 „Dėl Vaistų politikos gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Internetinė prieiga 2019-03-12. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/169a202152c311e88525a4bc7611b788?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=cfce9d3e-827a-485e-b538-2ba1bb1925d5
 29. SAM 2018b (“Vaistų politikos gairių įgyvendinimo priemonių planas”). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 16 d. Įsakymas Nr. V-1147 „Dėl darbo grupės Nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų ir Rekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašų projektams parengti sudarymo.“.  Prieiga per internetą: http://hi.lt/uploads/pdf/darbo%20grupes/darbo_grupe_V-1147_2018-10-16.pdf
 30. SAM 2019. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 2019 m. birželio 20 d. Nr. V-729. Internetinė prieiga 2019-03-07.
 31. Vrbecka 2007. Vrbecka R. Tarptautinis projektas su Karolio Universitetu, Praha, Čekija (Magistrinis darbas „Racionalioji antibiotikoterapija nefrologijoje“, KMU FF 2007, sėkmingai apgintas Karolio Universitete 2008 metais. Atspausdinta: Radka Vrbecka, Vilma Petrikaite, Edita Ziginskiene, Vytautas Kuzminskis, Romaldas Maciulaitis ir Jiri J. V. Vlcek. Non-adherence to guideline of rational antibioticotherapy / prophylaxis of dialysis patients. International Journal of Clinical Pharmacy 31(1):63-63