Išplėstinės praktikos vaistininkui: imunoprofilaktikos principų praktikoje atnaujinimas

Kodas
KMU958
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
6val.
Praktikos valandos
6
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
Išplėstinės praktikos vaistininkams
Kaina asmeniui
36.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Neringa Jurė +370 37327254
Svarbu

Mokymai vyksta LSMU MA Farmacijos fakultete, Sukilėlių pr. 13 Kaunas.

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra, 519 a 

Programos administratorė Neringa Jurė prieš kursą susisiekia su dalyviu el. paštu (telefonu) ir suderina atvykimo į kursą laiką ir  praneša auditoriją

kontaktai:

8-37327254, Neringa.Jure@lsmu.lt

Programą teikiantis darbuotojas
prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Praktinių gebėjimų ir įgūdžių, atitinkančių IVP kompetenciją atnaujinimas 1.00 val.
1.Praktinių vakcinavimo įgūdžių pakartojimas (atnaujinimas). 2.Praktinių užduočių sprendimas. 3.Klinikinių situacijų sprendimas. 4.Simuliaciniai mokymai. 2.00 val.
1.Praktinių vakcinavimo įgūdžių pakartojimas (atnaujinimas) 2.Praktinių užduočių sprendimas. 3.Klinikinių situacijų sprendimas. 4.Simuliaciniai mokymai. 2.00 val.
Baigiamasis praktinių gebėjimų vertinimas. Tobulinimo rezultatų patikros užskaitymas. 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Praktinių užduočių sprendimas. Simuliaciniai mokymai. Klinikinių užduočių sprendimas. Praktinių gebėjimų vertinimas realiuoju būdu, naudojant standartizuotą procedūros atlikimą.
Viso valandų
6.00
Programos tikslai
Išplėstinės praktikos vaistininko (IPV) kompetencijų ir gebėjimų taikyti imunoprofilaktikos principus suaugusiųjų asmenų vakcinavimo praktikoje atnaujinimas pagal IPV, taikomus profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, vadovaujantis 2020-12-15 Lietuvos medicinos norma MN 170:2020 ,,Išplėstinės praktikos vaistininkas“ ir kitais šiuo metu galiojančiais norminiais teisės aktais.
Programos aprašymas (santrauka)

Praktinių įgūdžių,  atitinkančių išplėstinės praktikos vaistininko (IPV) įgytą profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atnaujinimas (pakartojimas) pagal galiojančią  KMU909 programą ,,Imunoprofilaktikos pagrindai“ (LSMU FF 17-1 2021-01-14), vadovaujantis  Lietuvos medicinos norma MN 170:2020 ,,Išplėstinės praktikos vaistininkas“ (aktuali redakcija 2022-06-09):

 • įvertinti paciento sveikatos būklę,
 • paruošti imunoprofilaktikai skirtą darbo vietą pagal aseptikos reikalavimus,
 • paruošti imunoprofilaktikai skirtas priemones procedūrai atlikti,
 • paruošti pacientą imunoprofilaktikos procedūrai,
 • suteikti informaciją žodžiu ir raštu apie pasiruošimą imunoprofilaktikos procedūrai, jos eigą bei galimas komplikacijas, nepageidaujamas reakcijas,
 • atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis) suaugusiems gyventojams vakcinomis, atpažinti nepageidaujamą reakciją į vakciną,
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir pagalbą anafilaksinio šoko atveju,
 • tvarkyti skiepijimo dokumentaciją.
Klausytojų sk. (nuo)
1
Klausytojų sk. (iki)
40
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Aurelija Blaževičienė 1
Virginija Bulikaitė 2
Jovita Demskytė 2
Jurga Bernatonienė 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Praktika vertinama realiuoju būdu, įvertinant gebėjimą teisingai atlikti vakcinaciją ir spręsti proceso metu iškilusias problemas. Minimalus injekcijos atlikimo  užskaitymo balas – 6 (šeši).

Injekcijos atlikimo įvertinimui naudojama standartizuota procedūros atlikimo vertinimo forma dešimtbalėje sistemoje.

Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą, antbačius

Papildoma informacija

Programa skirta išplėstinės praktikos vaistininkams:

 • praktinių gebėjimų ir įgūdžių atnaujinimui IPV licencijąturintiems ir vykdantiems praktiką;
 • turintiems licenciją IPV, bet nevykdantiemspraktikos;
 • įgijusiems IPV kvalifikaciją pagal neformaliojo švietimo programą ,,Imunoprofilaktikos pagrindai“ LSMU prieš dvejus metus ar anksčiau, bet neturintiems IPV praktikos licencijos.
Literatūra
 1. D.Adomaitienė, N.Janulevičiūtė, R.Kazakevičius, V.Vaičiuvėnas“Klinikinės imunologijos įvadas”, Kaunas, Šviesa, 2001.

2. Ambrozaitis A. ir kt. Infekcinių ligų vadovas. V., 2010, 266,  341-342, 365-366, 536-537, 769-772

https://library.lsmuni.lt/permalink/f/16e1ktq/LSM01000042769

3 . Mickienė A., Vėlyvytė D., Žagminas K. ir kt. Užkrečiamųjų ligų epidemiologijos pagrindai. K., 2012, p. 125, 145-149, 163, 172-173, 178-179, 264-270, 277-279, 292-296, 303-306, 324-326, 330, 334-335, 338-342.

https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/88716/2/ISBN9789955152279.pdf

4. Usonis V. Vakcinos ir skiepijimas. Vilnius, 2010, p. 103-104, 109-111, 117-119, 150-154, 158-160, 166-167, 173-175,195-197, 206-207, 210-211, 217-218. 

https://library.lsmuni.lt/permalink/f/1trk3mk/LSM01000041624

5. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed., 2020. Ch 316, 3771-3812.e5; Ch 318, 3818-3827.e2

https://www-clinicalkey-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/#!/browse/book/3-s2.0-C2016100010X?indexOverride=GLOBAL

6. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, eds. J. Larry Jameson, et al. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. Ch 118 „Immunization Principles and Vaccine Use“

https://accessmedicine-mhmedical-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/book.aspx?bookid=2129

7. Ambrozaitis A. ir kt. 2017 metų suaugusiųjų rizikos grupių skiepijimo Lietuvoje rekomendacijos. LID, V.

8. Applying the Pharmacists’ Patient Care Process to Immunization Services [Internet]. APhA; 2020. https://www.pharmacist.com/sites/default/files/Pharmacists%20Patient%20Care%20Process%20Module%20for%20Immunizations%20Services%20-%20FINAL.pdf

9. How To Administer Intramuscular And Subcutaneous Vaccine Injections. Immunization Action Coalition. Prieiga: https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf

10. Vaccine Administration Techniques [Internet]. Pharmacist.com. 2021 Prieiga: https://www.pharmacist.com/vaccine-administration-techniques

11. Vaccine-safety-training.org. 2021. MODULE 1 – Overview And Outcomes - WHO Vaccine Safety Basics. Prieiga: https://vaccine-safety-training.org/overview-and-outcomes-1.html

12. The national influenza immunisation programme 2020 to 2021: Inactivated influenza vaccine information for healthcare practitioners [Internet]. London: Public Health England; 2020 Prieiga:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/939960/Inactivated_influenza_vaccine-information_for_healthcare_practitioners_2020_to_2021_v2.pdf

13. Berce P, Bernstein R, MacKinnon G, Sorum S, Martin E, MacKinnon K et al. Immunizations at Wisconsin Pharmacies: Results of a statewide vaccine registry analysis and pharmacist survey. Vaccine. 2020;38(28):4448-4456.

14. Usonis V. Vakcinos ir skiepijimas. Vilnius: Homo liber; 2010.

15. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-nepageidaujamos-reakcijos-i-skiepus

16. http://www.ulac.lt/uploads/downloads/gripas/1%20metodin%C4%97s%20rekomendacijos.pdf

17. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-gripas

18. http://www.ulac.lt/lt/skiepai-suaugusiems

19. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-nepageidaujamos-reakcijos-i-skiepus