Miško terapija

Kodas
KMU931
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
480val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
dailės terapeutams
gyvensenos medicinos specialistams
mitybos, biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos, biochemijos, gamtos ir miško terapeutams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems gamtos ir miško terapija
veterinarijos gydytojams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
gyd. odontologams
ergoterapeutams
farmacijos specialistams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
psichologams psichoterapeutams
visuomenės sveikatos specialistams
Kaina asmeniui
2400.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Daiva Petruševičienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvadas 1.00 val.
Bendrųjų dalykų modulis
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūra, valdymo principai, funkcijos 2.00 val.
Pagrindiniai sveikatos draudimo principai ir rūšys Lietuvoje 2.00 val.
Asmens duomenų apsaugos principai bei visa tai reglamentuojantys teisės aktai 2.00 val.
Medicinos etikos ir deontologijos pagrindai 2.00 val.
Pagrindinės sveikos gyvensenos ir natūraliosios medicinos teorijos 2.00 val.
Ligų diagnostikos, plitimo būdai, galimos komplikacijos bei profilaktikos ir sveikatinimo principai 2.00 val.
Negalios ir sveikatos klasifikacija (TFK), sveikatos mokslinių tyrimų metodologija 1.00 val.
Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindai 1.00 val.
Naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdai 2.00 val.
Medicinos statistikos pagrindai 2.00 val.
Žmogaus anatomijos pagrindai 10.00 val.
Žmogaus fiziologijos pagrindai 10.00 val.
Žmogaus patologijos pagrindai 10.00 val.
Ką gali ir privalo padaryti pirmosios pagalbos (PMP) teikėjas. Pradinis gaivinimas (sąmonės ir kvėpavimo vertinimas, GMP kvietimas, kraujotakos užtikrinimas – krūtinės paspaudimai, kvėpavimo užtikrinimas – kvėpavimo takų atvėrimas ir įpūtimai, gaivinimas esant keletui gelbėtojų). 6.00 val.
Užspringimas: pagalba suaugusiajam ir vaikui. 2.00 val.
Pirmoji pagalba susižeidus: kraujavimo stabdymas, žaizdų priežiūra, tvarstymas, imobilizacija parankinėmis priemonėmis 2.00 val.
Pirmoji pagalba ištikus ūmiai būklei: alpimas, traukuliai, infarktas, insultas, anafilaksija, skendimas, elektros trauma. 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Gamtos pažinimo pagrindai ir jų taikymas miško terapijai
Taikomoji botanika. Botanikos mokslo istorija ir reikšmė. Vegetatyviniai ir generatyviniai augalo organai. Žiedai, žiedynai, vaisiai, jų klasifikacija, morfologinė įvairovė ir reikšmė augalui. Augalų sąveika su aplinka, atsparumas ir prisitaikymas prie nepalankių augimo sąlygų. 3.00 val.
Taikomoji dendrologija. Dendrologijos mokslo samprata, uždaviniai. Pagrindinės bioekologinės ir morfologinės medžių ir krūmų savybės (lajų, stiebų, ūglių, pumpurų, lapų, žiedų, vaisių). Ekologiniai veiksniai (klimatiniai, edafiniai, topografiniai, biotiniai, antropogeniniai). 2.00 val.
Kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio komponentais ir elementai. Kraštovaizdžių klasifikacija, funkcionavimo ypatumai. 2.00 val.
Ekologijos pagrindai. Ekologijos samprata ir reikšmė. Aplinka. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Ekosistemos. Ekoturizmas. Darnios plėtros ir darnaus turizmo principai. 2.00 val.
Ekologija. Teigiamas ir neigiamas antropogeninis poveikis gamtinei aplinkai. Biologinės įvairovės saugojimo svarba. 1.00 val.
Ekoturizmo atmainos: lėtasis, žaliasis, atsakingasis, gamtinis, aktyvusis ir kt. 2.00 val.
Miško terapijoje naudojami miško stebėjimo ir pažinimo būdai, pojūčių analizė, grafinio miško elementų fiksavimo būdai ir technikos. 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Psichologinio poveikio pagrindai ir jų taikymas miško terapijoje
Psichologinio terapinio poveikio pagrindai: terapinė komunikacija kaip instrumentas ir intervencija. 2.00 val.
Psichologinio terapinio poveikio procesas: pradžia, pagrindinė dalis, pabaiga. 2.00 val.
Miško terapijos specialisto asmenybė. Ką reikia žinoti ir mokėti dirbant su sveikais ir sergančiais žmonėmis? 2.00 val.
Terapinis aljansas ir jo kūrimo strategijos. 2.00 val.
Sveikatinimo kryptys su psichologinių sutrikimų turinčiais asmenimis. Galimybės, metodologija ir apribojimai. 2.00 val.
Sveikatinimo kryptys su somatinėmis ligomis sergančiais asmenimis. Galimybės, metodologija ir apribojimai. 2.00 val.
Psichologinio poveikio metodologija: tikslai, priemonės, procedūros. 2.00 val.
Terapinio aljanso kūrimas: tikslai, priemonės, procedūros. 4.00 val.
Miško terapijos teikimo iššūkiai, sunkumai ir problemos dirbant su sveikais ir sergančiais pacientais 4.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Įsisąmoninimo psichologijos pagrindai ir jų taikymas miško terapijoje
Įsisąmoninimu grįstos psichologijos teoriniai pagrindai, mokslinis pagrindimas, praktinio pritaikymo sritys. 4.00 val.
Įsisąmoninimu grįstos psichologijos terapijos taikymas atsižvelgiant į psichikos bei somatinius sutrikimus, kurių ligos vystymosi eigoje svarbią reikšmę turi psichologiniai ir psichofiziologiniai faktoriai. 5.00 val.
Stresas ir jo įtaka psichikos bei elgesio sutrikimų bei somatinių sutrikimų vystymuisi. Streso kontrolė ir valdymas. Su stresu susijusių sutrikimų diagnostika ir sveikatinimo būdai. Distresas ir jo profilaktika. Streso valdymo moksliniai pagrindai. 6.00 val.
Svarbiausios moksliniais įrodymais grįstos streso valdymo ir psichologinės būsenos gerinimo metodikos pacientų sveikatinimui. 3.00 val.
Įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikos, intervencijos ir jų galimybės pacientų sveikatinimui 2.00 val.
Įsisąmoninimu grįstos psichologijos ir miško terapijos sąsajos ir praktinis abiejų metodų taikymas kartu. 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Miško terapijos pagrindai
Miško terapijos fizinis ir emocinis poveikis žmogui 3.00 val.
Japonijoje ir kitose šalyse praktikuojama maudynių miške tradicija 3.00 val.
Psichologinės žmogaus brandos auginimas remiantis miško terapijos galimybėmis 4.00 val.
Miško terapijos specialisto vaidmuo 2.00 val.
Savarankiškos praktikos, stiprinančios ir palaikančios miško terapijos specialisto ryšį su gamta, ypatumai ir svarba 4.00 val.
Miško terapijos kvietimų metodologiniai pagrindai 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Gamtos veiksnių ir miško terapijos taikymo sveikatos stiprinimui pagrindai
Holistinis požiūris į žmogaus sveikatinimą. Mikrobiotos reikšmė. 2.00 val.
Fitoncidų antimikrobinis aktyvumas bei poveikis žmogaus imuninei sistemai 2.00 val.
Vaistiniai augalai, jų sudėtis, kokybė, sauga ir moksliniai įrodymai. Eterinius aliejus kaupiančių augalų ir eterinių aliejų kokybės bei vartojimo ypatumai 2.00 val.
Miško, gyvūnų garsų imitavimas, integravimas miško terapijoje: konkrečioji muzika ir Olivier Messiaen „Paukščių katalogas“. 2.00 val.
Žmogaus lokomocija gamtos kontekste. Judesys kaip organizmo, aplinkos ir užduoties netiesinės sąveikos rezultatas. 2.00 val.
Diferencinio ėjimo gamtoje pagrindai anatominiu požiūriu 2.00 val.
Kurortologijos istorija, dabartis ir nūdienos patirtys įvairiose pasaulio šalyse. 2.00 val.
Pagrindinės širdies ir kraujagyslių ligų ir sindromų definicijos, rizikos veiksniai 2.00 val.
Miško terapijos taikymo ypatumai bei dažniausios ligos ir būklės senyvame amžiuje. 2.00 val.
Miško veiksnių taikymo ypatumai asmenims sergantiems neurologinėmis ligomis. 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 1.00 val.
Modulis. Miško terapijos taikymas vaikų ir paauglių sveikatinimui
Vaikų reabilitacijos istorija. Miško terapijos poveikis vaikų ir paauglių sveikatai stiprinti (žaliosios erdvės, vandens procedūros, kaniterapija, delfinų terapija, hipoterapija ir kt.). 2.00 val.
Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomas. Aplinkos įtaka vaikų raidai ir sveikatai nėštumo, kūdikystės, vaikystės bei paauglystės laikotarpiu 2.00 val.
Dažnai sergantis vaikas. Miško terapijos įtaka besiformuojančiai imuninei sistemai. Lauko darželiai, miško mokyklos. 2.00 val.
Miego ypatumai augant. Gamtos ir miško veiksnių įtaka vaikų miegui. 2.00 val.
Galvos skausmai vaikų amžiuje. Nemedikamentinės pagalbos principai pasitelkiant miško terapiją. 2.00 val.
Dažniausi vaikų raidos sutrikimai, pagalbos principai. 2.00 val.
Somatinėmis ligomis sergančių vaikų reabilitacija taikant gamtinius veiksnius. 2.00 val.
Miško terapijos nauda elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams. 2.00 val.
Įsisąmoninimo įgūdžiai ir jų ugdymas vaikams ir paaugliams 2.00 val.
Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas vaikams ir paaugliams 2.00 val.
Streso valdymo ir psichologinės pagalbos įgūdžių lavinimas vaikams ir paaugliams 2.00 val.
Įvertinimas/įskaita 2.00 val.
Modulis. Miško terapijos specialisto praktika
Miško terapijos tako parinkimas ir maršruto sudarymas. Praktika prižiūrint specialistui. Supervizijos 14.00 val.
Streso valdymo technikų miško terapijoje parinkimas. Praktika prižiūrint specialistui. Supervizijos 20.00 val.
Įsisąmoninimu grįstų metodikų bei intervencijų praktinis taikymas kartu su miško terapijos metodikomis. Praktika prižiūrint specialistui. Supervizijos 16.00 val.
Miško terapijos kvietimų kūrimas. Supervizijos 26.00 val.
Miško terapijos užsiėmimų vedimo praktinis mokymasis dalyvio pozicijoje. Supervizijos 24.00 val.
Miško terapijos užsiėmimų vedimo praktinis mokymasis miško terapijos specialisto pozicijoje. Supervizijos. 34.00 val.
Savarankiškos praktikos, stiprinančios ir palaikančios miško terapijos specialisto ryšį. Supervizijos 34.00 val.
Miško terapijos specialisto praktika, skirta vaikams ir paaugliams. Supervizijos 34.00 val.
Miško terapijos specialisto praktika suaugusiems. Supervizijos 34.00 val.
Miško terapijos praktika, kvietimai. Supervizijos 50.00 val.
Mokymo kurso apibendrinimas. Įvertinimas. 2.00 val.
Baigiamasis mokymo pasiekimų vertinimas 6.00 val.
Mokymo(si) metodai
paskaita, seminaras, diskusija, praktinės užduodys, savarankiškos literatūros studijos, rašto darbai
Viso valandų
481.00
Programos tikslai
reikia užpildyti
Programos aprašymas (santrauka)

Turinys:

Bazinės žinios apie vietinius ir introdukuotus augalus. Zoologijos pagrindai. Etiškas elgesys gamtoje. Bendrieji ekologijos principai, aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Ekosistemos. Kraštovaizdžio komponentai, elementai ir jų poveikis žmogui. Kraštovaizdžių klasifikacija, funkcionavimo ypatumai. Ekoturizmo principų praktinis panaudojimas gamtos terapijoje. Miško terapijos takų kūrimo principai, juose naudojamo gamtos pažinimo būdai, refleksija. Miško terapijos tako vietos parinkimas ir maršruto nustatymas vietovėje.Moksliniais įrodymais grįstos psichoterapijos vieta šiuolaikinėje medicinoje. Kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai. Šiuolaikinė diagnostika ir ligonio būklės įvertinimas kognityvinės ir elgesio terapijos požiūriu. Diagnostinės ir ligonio būklę vertinančios skalės ir  jų naudojimas. Kognityvinis psichikos ir elgesio sutrikimų modelis. Kognityvinė konceptualizacija. Įsitikinimai, automatinės mintys, elgesio išraiškos sergant depresija ir nerimo sutrikimais. Terapinis procesas kognityvinėje ir elgesio terapijoje.

Įsisąmoninimu grįstos psichoterapinės bei kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijos: teoriniai pagrindai, mokslinis pagrindimas, praktinio pritaikymo sritys. Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos taikymas gydant psichikos ir elgesio sutrikimus bei somatinius sutrikimus, kurių ligos vystymosi eigoje svarbią reikšmę turi psichologiniai ir psichofiziologiniai faktoriai.

Kognityviniai ir metakognityviniai faktoriai, emocijų valdymas ir elgesys, gydant psichikos ir elgesio sutrikimus bei somatinius sutrikimus, kurių ligos vystymosi eigoje svarbią reikšmę turi psichologiniai ir psichofiziologiniai faktoriai.

Stresas ir jo įtaka psichikos bei elgesio sutrikimų bei somatinių sutrikimų vystymuisi. Streso kontrolė ir valdymas. Su stresu susijusių sutrikimų diagnostika ir gydymas. Distresas ir jo profilaktika. Streso valdymo moksliniai pagrindai. Svarbiausios moksliniais įrodymais grįstos streso valdymo metodikos psichologijoje ir medicinoje.

Kognityvinės ir elgesio terapijos technikos ir įsisąmoninimu grįstos psichoterapijos intervencijos, gydant nerimo sutrikimus ir depresiją.

Gydymo planavimas ir vykdymas. Kognityvinės ir elgesio terapijos ir įsisąmoninimu grįstos psichoterapijos gydant nerimo ir depresijos sutrikimus gydymo planas kiekvienam gydymo etapui ir kiekvienam seansui.

Įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (angl. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) ir įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (angl. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) metodikos ir jų praktinis taikymas. 

Nagrinėjamas holistinis požiūris žmogaus sveikatinime. Aptariami vaistiniai augalai, jų sudėtis,  kokybė, sauga ir moksliniai įrodymai. Fitoncidų antimikrobinis poveikis imuninei žmogaus sistemai. Nagrinėjama garso garso kilmė, sandara, tembras, jo sąsajos su asmens ir gamtos sąveika.

Žmogaus lokomocija gamtos kontekste, judesio,  kaip organizmo, aplinkos ir užduoties netiesinės sąveikos rezultatas. Pateikiami suaugusio ir vaiko diferencinio ėjimo gamtoje pagrindai.

Aptariamas Kurortologijos istorija, dabartis ir nūdienos patirtys įvairiose pasaulio šalyse Nagrinėjamos pagrindinės širdies ir kraujagyslių ligų ir sindromų definicijos. Dažniausios ligos ir būklės senyvame amžiuje, aptariami darbo su senyvais žmonėmis principai.

Daug dėmesio skiriama gamtos veiksnių taikymo ypatumams, asmenims sergantiems neurologinėmis ligomis. Gamtos veiksnių vaikų ir paauglių sveikatai stiprinti (basos kojos, žaliosios erdvės, vandens procedūros, kaniterapija, delfinų terapija, hipoterapija ir kt.) analizei bei žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomui.

Analizuosime gamtos terapijos įtaką besiformuojančiai imuninei sistemai, nemedikamentinės pagalbos principus pasitelkiant gamtos terapiją.

Daug dėmesio skirta gamtos terapijos įtakai  elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams.

Mokymus užbaigsime  taikomąją botanika. Botanikos mokslo istorija ir reikšmė. Vegetatyviniai ir generatyviniai augalo organai. Žiedai, žiedynai, vaisiai, jų klasifikacija, morfologinė įvairovė ir reikšmė augalui. Augalų sąveika su aplinka, atsparumas ir prisitaikymas prie nepalankių augimo sąlygų. Taikomoji dendrologija. Dendrologijos mokslo samprata, uždaviniai. Pagrindinės bioekologinės ir morfologinės medžių ir krūmų savybės (lajų, stiebų, ūglių, pumpurų, lapų, žiedų, vaisių). Ekologiniai veiksniai (klimatiniai, edafiniai, topografiniai, biotiniai, antropogeniniai). Kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio komponentais ir elementai. Kraštovaizdžių klasifikacija, funkcionavimo ypatumai. Ekologijos pagrindai. Ekologijos samprata ir reikšmė. Aplinka. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Ekosistemos. Ekoturizmas. Darnios plėtros ir darnaus turizmo principai.Miško terapijos takų kūrimo principai.Taikomoji botanika. Augalų fiziologiniai procesai ir jų ryšys bei priklausomybė nuo aplinkos sąlygų.Taikomoji dendrologija. Sumedėjusių augalų tradiciniai panaudojimo būdai ir jų pritaikymas.Kraštovaizdžio suvokimas pagal antropogeninio poveikio laipsnį: natūralų (žmogaus ūkinės veiklos nepaliestą arba labai mažai paliestą) ir sukultūrintą (hibridinę geosistemą, susidedančią iš gamtinių (abiogeninių ir biogeninių) komponentų ir sociogeninių struktūrų.Ekologija. Teigiamas ir neigiamas antropogeninis poveikis gamtinei aplinkai. Biologinės įvairovės saugojimo svarba.Ekoturizmo atmainos: lėtasis, žaliasis, atsakingasis, gamtinis, aktyvusis ir kt.Gamtos (miško) terapijoje naudojami miško stebėjimo ir pažinimo būdai, pojūčių analizė.Grafinio gamtos elementų fiksavimo būdai ir technikos.Taikomoji botanika. Šaknys, stiebai, lapai, jų morfologinė įvairovė, funkcijos ir reikšmė. Žiedai, žiedynai, vaisiai, jų klasifikacija, morfologinė įvairovė ir reikšmė augalui.Taikomoji dendrologija. Medžių ir krūmų sezoninio vystymosi ritmika. Dekoratyviniai, nuodingieji augalai, jų panaudojimas.Kraštovaizdžio suvokimas. Kraštovaizdžio elementų  poveikis žmogui. Ekologija. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas.Ekoturizmas. Ekoturizmo principų praktinis panaudojimas gamtos terapijoje.Miško terapijos tako vietos parinkimas ir maršruto nustatymas.Psichologinio terapinio poveikio pagrindai: terapinė  komunikacija kaip instrumentas ir intervencija. Psichologinio terapinio poveikio procesas laike: pradžia, pagrindinė dalis, pabaiga.  Konsultanto asmenybė. Ką reikia žinoti ir mokėti dirbant su sveikais ir sergančiais žmonėmis?Terapinis aljansas ir jo kūrimo strategijos.  Terapinis darbas su psichologinių sutrikimų ir asmenybės ypatumų turinčias asmenimis.  Galimybės, metodologija ir apribojimai.Terapinis ir konsultacinis darbas su somatinėmis ligomis  sergančiais asmenimis. Galimybės, metodologija ir apribojimai. Psichologinio terapinio poveikio metodologija: tikslai, priemonės, procedūros.   Terapinio aljanso kūrimas: tikslai, priemonės, procedūros.  Iššūkiai, sunkumai ir problemos dirbant su sveikais ir sergančiais žmonėmis sveikatinimo ir sveikatos priežiūros srityse. Konsultavimo sveikatos priežiūroje metodikos praktiškai.  Praktinio darbo supervizijos.  Įsisąmoninimu grįstos psichologijos teoriniai pagrindai, mokslinis pagrindimas, praktinio pritaikymo sritys. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos terapijos taikymas gydant psichikos ir elgesio sutrikimus bei somatinius sutrikimus, kurių ligos vystymosi eigoje svarbią reikšmę turi psichologiniai ir psichofiziologiniai faktoriai. Stresas ir jo įtaka psichikos bei elgesio sutrikimų bei somatinių sutrikimų vystymuisi. Streso kontrolė ir valdymas. Su stresu susijusių sutrikimų diagnostika ir gydymas. Distresas ir jo profilaktika. Streso valdymo moksliniai pagrindai. Svarbiausios moksliniais įrodymais grįstos streso valdymo ir psichologinės būsenos gerinimo metodikos psichologijoje ir medicinoje. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikos, intervencijos ir jų galimybės stiprinant psichologinę, fizinę sveikatą bei gydant ligas. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos ir gamtos terapijos sąsajos ir praktinis abiejų metodų taikymas kartu. Iššūkiai, sunkumai ir problemos naudojant įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikas sveikatinimo srityje.  Streso valdymo technikų, besiremiančių įsisąmoninimu grįstomis intervencijomis mokymasis praktiškai. Įsisąmoninimu grįstų metodikų bei intervencijų praktinis taikymas, tame tarpe kartu su gamtos terapijos metodikomis. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikų planas kiekvienai sesijai ir praktinio taikymo problemos bei galimybės. Praktinis įgūdžių lavinimas. Klinikinių atvejų analizė. Supervizijos. Gamtos terapijos fizinis ir emocinis poveikis žmogui (moksliniai tyrimai). Japonijoje ir kitose šalyse praktikuojama maudynių miške tradicija.Psichologinės žmogaus brandos auginimas remiantis gamtos terapijos galimybėmis. Gamtos terapijos gido vaidmuo. Savarankiškos praktikos, stiprinančios ir palaikančios gido ryšį su gamta, ypatumai ir svarba. Gamtos terapijos kvietimų metodologiniai pagrindai. Gamtos terapijos kvietimai kaip sveikatinimo priemonės ir intervencijos. Gamtos terapijos kvietimų kūrimo pratybos. Gamtos terapijos užsiėmimų vedimo praktinis mokymasis dalyvio pozicijoje. Gamtos terapijos užsiėmimų vedimo praktinis mokymasis vedėjo/gido pozicijoje. Supervizijos.  Holistinis požiūris žmogaus sveikatinime.Fitoncidų antimikrobinis aktyvumas bei poveikis žmogaus imuninei sistemai. Vaistiniai augalai, jų sudėtis,  kokybė, sauga ir moksliniai įrodymai.Eterinius aliejus kaupiančių augalų ir eterinių aliejų kokybės bei vartojimo ypatumai. Garso kilmė, sandara, tembras. Gamtos, gyvūnų garsų imitavimas, integravimas į muziką: Konkrečioji muzika ir Olivier Messiaen „Paukščių Katalogas“. Viešųjų erdvių garso higiena: kasdienė garsinė aplinka. Populiarioji muzika – fonas ar menas? Žmogaus lokomocija gamtos kontekste. Judesys kaip organizmo, aplinkos ir užduoties netiesinės sąveikos rezultatas. Diferencinio ėjimo gamtoje pagrindai. Kurortologijos istorija, dabartis ir nūdienos patirtys įvairiose pasaulio šalyse. Peloidoterapija. Apibrėžimas. Klasifikacija. Poveikio mechanizmai. Taikymo indikacijos, kontraindikacijos, metodikos. Balneoterapija. Apibrėžimas. Klasifikacija. Poveikio mechanizmai. Taikymo indikacijos, kontraindikacijos, metodikos. Moksliniai tyrimai kurortologijoje. Pagrindinės širdies ir kraujagyslių ligų ir sindromų definicijos. Nauji šio dešimtmečio ŠKL rizikos veiksniai. Darbo su senyvais žmonėmis principai. Dažniausios ligos ir būklės senyvame amžiuje. Gamtos veiksnių taikymo ypatumai asmenims sergantiems neurologinėmis ligomis. Vaistinių augalų racionalaus vartojimo sveikai gyvensenai ypatumai. Kūno padėtys ir judesiai gamtoje:  Gulėsena, sėdėsena, stovėsena, eisena – vertinimas, interpretacijos, rekomendacijos. Lietuvos mirtingumo ir ligotumo žemėlapis. Ar galimos papildomos prevencijos priemonės? Reabilitacijos plano sudarymas ir poveikio priemonių parinkimas. Ilgalaikio fizinio aktyvumo svarba lėtinių ligų valdyme. Darbo su senyvais žmonėmis principai. Gamtos veiksnių taikymo ypatumai asmenims sergantiems neurologinėmis ligomis. Garso kilmė, sandara, tembras. Gamtos, gyvūnų garsų imitavimas, integravimas į muziką: Konkrečioji muzika ir Olivier Messiaen „Paukščių Katalogas". Viešųjų erdvių garso higiena: kasdienė garsinė aplinka. Populiarioji muzika – fonas ar menas? Vaikų reabilitacijos istorija. Gamtos veiksniai vaikų ir paauglių sveikatai stiprinti (basos kojos, žaliosios erdvės, vandens procedūros, kaniterapija, delfinų terapija, hipoterapija ir kt.).Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomas. Aplinkos įtaka vaikų raidai ir sveikatai nėštumo, kūdikystės, vaikystės bei paauglystės laikotarpiu. Dažnai sergantis vaikas. Gamtos ir miško terapijos įtaka besiformuojančiai imuninei sistemai. Lauko darželiai, miško mokyklos. Miego ypatumai augant. Gamtos ir miško veiksnių įtaka vaikų miegui. Galvos skausmai vaikų amžiuje. Nemedikamentinės pagalbos principai pasitelkiant gamtos terapiją. Dažniausi vaikų raidos sutrikimai, pagalbos principai. Somatinėmis ligomis sergančių vaikų reabilitacija, taikant gamtinius veiksnius. Gamtos ir miško terapijos nauda elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams. Įsisąmoninimo įgūdžiai ir jų ugdymas vaikų ir paauglių  amžiuje. Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas vaikų ir paauglių amžiuje. Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas vaikų ir paauglių amžiuje. Gamtos ir miško terapijos intervencijų pritaikymas vaikams ir paaugliams. Praktinis įsisąmoninimo įgūdžių lavinimas vaikams ir paaugliams. Psichologinio atsparumo ugdymo praktika vaikams ir paaugliams. Streso valdymo ir psichologinės savipagalbos įgūdžių praktinis lavinimas vaikams ir paaugliams. Gamtos ir miško terapijos intervencijų pritaikymas vaikams ir paaugliams. 
 

Klausytojų sk. (nuo)
20
Klausytojų sk. (iki)
60
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Giedrė Žalytė
Rūta Vosyliūtė
Gvidas Urbonas
Aida Žvirblienė
Aida Mankutė
Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Paulius Vasilavičius
Kristina Berškienė
Žaneta Štreimikytė Mockeliūnė
Linas Daubaras
Daiva Petruševičienė
ANTANAS VAITKUS
Julius Neverauskas
Valdas Jakštas
Milda Dambrauskienė
Vidmantas Zaveckas
Jūratė Macijauskienė
Kęstutis Petrikonis
Raimondas Kubilius
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Praktiniai mokymai ir miško terapijos praktika  vyks Girionių parke, Kleboniškio miške, Kauno Ąžuolyne, Panemunės šile, Kleboniškio miške, Kauno Marių regioniniame parke.

Modulio tikslai:  ugdyti praktinius gebėjimus miško terapijos vietos ir maršruto parinkimui, kvietimų teikimui , streso valdymo praktikų taikymui atliekant miško terapijos specialisto praktiką. 

Mokymo metodai: Praktika, vadovaujant, stebint specialistui praktikui

Vertinimo kriterijai: Išklausius dalyką, mokymo programos dalyviai miško terapijos praktikos  vertinimo metu turi pademonstruoti mokymo programos eigoje praktikoje  įgytus praktinius Miško terapijos  įgūdžius. Vertinama teigiamai arba neigiamai.

Atvykstant reikia turėti

.

Papildoma informacija

Mokymo programa skirta papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) Miško terapijos spaudui įgyti  turintiems  aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, dailės terapijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, gyvensenos medicinos, arba slaugos ir akušerijos, arba mitybos, arba biologijos, arba psichologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos arba veterinarijos studijų krypties studijas, gamtos ir miško terapeutams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems gamtos ir miško terapija.

Supažindinama su naujausiais gamtos veiksnių ir gamtos terapijos metodų taikymo klinikinėje praktikoje pasiekimais ir galimybėmis, pristatyti mokslo ir praktikos naujoves šioje srityje, pagilinti dalyvių žinias gamtos veiksnių praktinio taikymo sveikatinimo tikslais srityje, suteikti praktinių įgūdžių taikant gamtos terapijos intervencijas individualiai ir grupėje. Praktinių darbų metu  bus mokoma praktinių įgūdžių, leidžiančių parinkti gamtos terapijos taikymo vietas, įvertinti jas gamtinių veiksnių poveikio prasme, taikyti išmoktas metodikas, intervencijas. Saugiai bei efektyviai, pasinaudoti įgytomis žiniomis savo praktiniame darbe.

Studijų trukmė – 1 mokslo metai (rugsėjo-birželio mėn. po dvi auditorines mokymų dienas po 8 ak. val. per dieną, 480 val. per mokslo metus). Mokymai vyks kartą arba du per mėnesį, savaitgaliais, Kaune. Teorinės paskaitos - nuotoliniu būdu.

Mokymų kaina už visas studijas – 2400 eur. galima mokėti dalimis. Pirma įmoka (ne mažesnė kaip 800 eur. ), sumokama iki kurso pradžios. Pinigai negrąžinami, todėl prašome atsakingai patvirtinti dalyvavimą ir susimokėti.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į kurso vadovę:

prof. Daivą Petruševičienę daiva.petruseviciene@lsmuni.lt  tel. (8 37) 327315.

 

Literatūra

Reikalavimai metodiniams ištekliams:

 

Ronald D. Siegel. Sąmoningumo ugdymas. Sofoklis,  2019. ISBN: 9786094442759

 

Cayoun, B. Mindfulness integrated CBT. Principles and practice. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2011. ISBN: 978-0-470-97496-4

 

Vaitkaitis D., Pranskūnas A. Pirmoji medicinos pagalba. Kaunas, 2017. ISBN: 9786098191158

 

Vileišis A, Kazakevičius R, Kondrotas A, Meškelevičius V,Stankaitis VL, Ročka S. Patologinė

Fiziologija. Vitae Litera, 2016. ISBN 978-609-454-211-4

 

Navasaitis, M. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2008. ISBN 9986-09-286-8.

 

Murphy, M, D. Landscape Architecture Theory. An Ecological Epproach. Washington: Islandpress, 2016. ISBN: 9781-610-91750-6.

 

Zachovajevas P, Karpavičienė A, Seibutienė A. Žmogaus anatomija. Kaulai, jungtys. Lietuvos sporto universitetas, 2020.            ISBN: 9786098200324.

 

Dieter K. International Handbook of Forest Therapy.                       Cambridge Scholars Publishing, 2019. ISBN (13): 978-1-5275-3955-6.

 

Kipfer B, A. Natural Meditation: Refreshing Your Spirit Through Nature. Skyhorse, New York, 2018. ISBN (13): 9781510731998.

 

Bouchardon, P. The Heeling Energies of Trees. Gaia Books, 1998. ISBN (13): 978-1856751001.

 

Clemens G. A. The Biophilia Effect: Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature. Sounds True, 2018. ISBN: 9783548376592.

 

Fisher C. Mindfulness & nature-Based Therapeutric Techniques for Children: Creative Activities for Emotion Regulation, Resilience and Connectedness . Pepsi Publishing & Media, 2019. ISBN-10: ‎ 1683732103; ISBN-13: ‎ 978-1683732105.

 

Harper NJ, Rose K, Segal D. Nature-Based Therapy: A Practitioner‘s Guide to Working Outdoors with Children, Youth, and Families. New SOciety Publishers, 2019. ISBN-10: ‎ 0865719136; ISBN-13: ‎ 978-0865719132.

 

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal, 2021.

 

Babarskienė RM, Bakšytė G, Bardauskienė L. ir k t. Kardiologijos pagrindai studentams. Vadovėlis. LSMU 2020.

 

Smailys A, Kubilius R.      Atraminio – judamojo aparato ligos: ortopedija-traumatologija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija. Vadovėlis. LSMU 2017.

 

Qing Li. Miško maudynės. Shinrin-Yoku. Miško maudynių menas ir mokslas, 2020. ISBN 978-609-8232-11-0.

Europos gaivinimo taryba. Europos gaivinimo tarybos gairės: pirmoji pagalba, 2021. https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.pdf

 

Standring S.  Gray’s anatomy. 42nd edition. Elsevier Churchill, 2020.

 

Papildoma literatūra:

 

Bögels  S.; Restifo, K. Mindful Parenting A Guide for Mental Health Practitioners. New York: Springer International Publishing, 2013. ISBN: 978-1-4614-7406-7.

 

Brandsma R. The mindfulness teaching guide. New Harbinger Publications, 2017. ISBN-10: ‎ 9781626256163; ISBN-13: ‎ 978-1626256163.           

 

Wohleben P. Paslaptingas medžių gyvenimas, 2018.   ISBN: 9786094273155.

 

Varžaitytė  L.;  Kubilius R ir k.t. Atramos ir judėjimo sistemos ligos. Balneoterapijos ir peloidoterapijos taikymo principai asmenims, sergantiems kelio sąnario artroze, 2019. https://lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/99278/2/ISBN9789955156246.pdf

 

Varžaitytė  L.;  Kubilius R ir k.t. The effect of balneotherapy and peloid therapy on changes in the functional state of patients with knee joint osteoarthritis: a randomized, controlled, single-blind pilot study. International Journal of Biometeorology, 2019. https://doi.org/10.1007/s00484-019-01785-z

 

HydroGlove. Definition of a global framework for hydrotherapy.   Definition of a global framework for hydrotherapy, 2013.

 

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymu (toliau – PASP įstatymas);

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2147 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab6ef080429b11ea829bc2bea81c1194

https://www.infolex.lt/ta/747831

Įsakymas V-2632 dėl PASP specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos personalinės sudėties, veiklos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo

Higienos norma HN 135:2020 „PASP paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai"

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų specialistų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-2700 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įstaigų  veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo