Procedūrinė sedacija

Kodas
KMU893
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
10val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
vaikų ligų gyd.
skubios medicinos gydytojams
gyd. anesteziologams reanimatologams
bendrosios praktikos slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojams
visų specializacijų gyd. odontologams
Kaina asmeniui
80.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Ilona Razlevičė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Helsinkio deklaracija ir saugumas anesteziologijoje ir perioperacinėje medicinoje. Kiek ir kada saugi sedacija? 0.50 val.
Kokybiškos sedacijos įgūdžiai ir kompetencijos 0.50 val.
Holistinis požiūris į nemedikamentinę sedaciją 0.50 val.
Riba tarp sedacijos ir bendrosios anestezijos: ar ji aiški 0.50 val.
Priešsedacinis badavimas: kokie įrodymai? 0.50 val.
Peroraliniai, žandiniai (subbukaliniai), intranazaliniai medikamentai: kur veda nauji keliai? 0.50 val.
Intraveninė sedacija ir sedacija radiologinių procedūrų metu: praktinis požiūris 0.50 val.
Ar sedacijos metu bus nepageidaujamas įvykis? 0.50 val.
Deksmedetomidinas kasdienėje praktikoje 0.50 val.
Ketaminas: senas/naujas vaistas 0.50 val.
Linksmoji sedacija „juoko dujomis“ 0.50 val.
Aplikacinė anestezija 0.50 val.
Pasiruošimas sedacijai 0.50 val.
Procedūrinė sedacija ir atvirų kvėpavimo takų užtikrinimas 0.50 val.
Griebiuosi „gelbėjimosi rato“ 0.50 val.
Periferinės kraujagyslės punkcija „be ašarų“ 0.50 val.
Sedacija tyrimų metu 0.50 val.
Sedacija/anestezija skausmingų procedūrų metu 0.50 val.
Kapnografija – praktinis įgūdis 0.50 val.
Saugi kelionė namo 0.50 val.
Mokymo(si) metodai
paskaitos, seminarai, praktikos darbai
Viso valandų
10.00
Programos tikslai
Įrašyti
Programos aprašymas (santrauka)

Tobulinimo turinys ir dalykų aprašai: 
 
1. Paskaita. Helsinkio deklaracija ir saugumas anesteziologijoje ir perioperacinėje medicinoje. Kiek ir kada saugi sedacija?
 
Paskaitos tikslai: Aptarti svarbiausią gydytojo veiklos tikslą, kuris apibrėžia, kad visi mediko veiksmai turi būti nukreipti paciento naudai, užtikrinant jo gerovę, orumą ir saugų gydymą.   2. Paskaita. Kokybiškos sedacijos įgūdžiai ir kompetencijos. 
 
Paskaitos tikslai: Aptarti, kokie yra būtini įgūdžiai ir kompetencija norint užtikrinti optimalią ir saugią sedaciją. Aptariamas rizikos įvertinimas, sedacijai sukelti naudojami medikamentai, paciento stebėjimas, galimų komplikacijų išvengimas. 
 
3. Paskaita. Paciento įvertinimas prieš ir po sedacijos.
 
Paskaitos tikslai: Aptarti paciento būklės įvertinimą prieš sedaciją. - Aptarti kaip įvertinti paciento būklę taikant standartizuotus paciento išvykimo į namus/palatą kriterijus. 
 
4. Paskaita. Riba tarp sedacijos ir bendrosios anestezijos: ar ji aiški? 
 
Paskaitos tikslai: Aptarti sedacijos lygius bei jų skirtumus.  
 
5.Paskaita. Žaizdų perrišimas. Ar reikia anesteziologo? 
 
Paskaitos tikslas: Apžvelgti sedacijos/anestezijos poreikį ir būdus atliekant trauminių, pooperacinių, nudegimo žaizdų perrišimus. 
 
6. Paskaita. Anesteziologas + gastroenterologas = komanda 
 
Paskaitos tikslas: Aptarti sedacijos ypatumus įvairių endoskopinių tyrimų metu. 
 
7. Paskaita. Intraveninė sedacija ir sedacija radiologinių procedūrų metu: praktinis požiūris 
 
7. Sedacija atliekant endoskopinius tyrimus Praktikos darbai 1 Lekt. dr. Vilda Baliulienė 8. Kapnografija – praktinis įgūdis Praktikos darbai 1 Lekt. dr. Jurgita Borodičienė 
Paskaitos tikslas: Supažindinti su galimomis sedacijos taktikomis įvairios trukmės vaizdinių tyrimų metu.   
 
8. Paskaita. Ar sedacijos metu bus nepageidaujamas įvykis? 
 
Paskaitos tikslas: Susipažinti su įvairiausiomis galimomis sedacijos sukeliamomis komplikacijomis bei jų prevencija. 
 
9. Paskaita. Deksmedetomidinas kasdienėje praktikoje 
 
Paskaitos tikslas: Susipažinti su Deksmedetomidino panaudojimo galimybėmis neoperacinėje aplinkoje. 
 
10. Paskaita. Ketaminas: senas/naujas vaistas 
 
Paskaitos tikslas: Aptarti Ketamino panaudojimo galimybes pacientų sedacijai už operacinės ribų. 
 
11. Paskaita. Ar odontologinės procedūros vis dar kelia siaubą? 
 
Paskaitos tikslas: Aptarti sedacijos poreikį, galimybes, būdus ir ypatumus ambulatorinių odontologinių procedūrų metu. 
 
12. Paskaita. Monitoravimas ir sedacija akių chirurgijoje 
 
Paskaitos tikslas: Aptarti monitoravimo ypatumus bei sedacijos poreikį, galimybes, būdus ir ypatumus oftalmologijos dienos chirurgijoje. 
 
Praktikos darbai. 
 
1. Praktikos darbai. Pasiruošimas sedacijai. Trukmė – 1 val. Praktikos darbų tikslai: gebėti pasiruošti medikamentus, reikalingas priemones, įrangą, monitorius, pasitelkiant į pagalbą SOAPME akronimą. 
 
2. Praktikos darbai. Sedacija įvairių procedūrų metu ir atvirų kvėpavimo takų užtikrinimas. Trukmė – 1 val. Praktikos darbų tikslai: gebėti atverti ir palaikyti atvirus kvėpavimo takus be jokių priemonių ir su viršgerklinėmis atvirų kvėpavimo takų palaikymo priemonėmis. 
 
3. Praktikos darbai. Griebiuosi „gelbėjimosi rato“. 
 
Praktikos darbų tikslai: gebėti atpažinti įvykusią komplikaciją ir imtis atsarginio plano „B“ saugiai paciento būklei užtikrinti. 
 
4. Praktikos darbai. Saldus miegas = gražūs dantys. 
 
Praktikos darbų tikslai: gebėti įvertinti pacientą, sudaryti sedacijos ir monitoravimo planą, bei spręsti besikeičiančią klinikinę situacija odontologinių procedūrų metu.   
 
5. Praktikos darbai. Perriškime žaizdą! 
 
Praktikos darbų tikslai: Gebėti įvertinti ar pacientui reikės medikamentinės sedacijos, aptarti galimas alternatyvas. Priėmus sprendimą dėl medikamentinės sedacijos poreikio gebėti pasirinkti tinkamiausią saugiausią būdą. 
 
6. Praktikos darbai. Sedacija/anestezija skausmingų procedūrų metu. 
 
Praktikos darbų tikslai: Gebėti įvertinti pacientą, pasiruošti priemones ir medikamentus būtinus skausmingų procedūrų sedacijai ir analgezijai bei užtikrinti paciento maksimalų saugumą ir komfortą.   
 
7. Praktikos darbai. Sedacija atliekant endoskopinius tyrimus.  
 
Praktikos darbų tikslai: gebėti įvertinti pacientą, sudaryti sedacijos ir monitoravimo planą, bei spręsti besikeičiančią klinikinę situacija endoskopinių tyrimų metu. 
 
8. Praktikos darbai. Kapnografija – praktinis įgūdis. 
 
Praktikos darbų tikslai: Suprasti kapnometrijos ir kapnografijos skirtumus. Išmokti praktinį kapnografijos pritaikymą, mokėti analizuoti pagrindines kapnografijos kreives įvedus gerklų kaukę

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Ilona Razlevičė 2 2
Andrius Macas 2
Rimantas Kėvalas 1
Diana Bilskienė 1
Laura Lukošienė 1
Jurgita Borodičienė 1 1
Kristina Kupčinskienė 1 1
Tomas Bukauskas 1
Asta Mačiulienė 1
Algirdas Dagys 1 1
Jovita Kirkliauskienė 1
Daiva Didvalė 1
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą