Diagnostikos, gydymo ir slaugos aspektai otorinolaringologijoje

Kodas
KMU955
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
bendrosios praktikos slaugytojams
išplėstinės praktikos slaugytojams
šeimos gydytojams
gyd. geriatrams
gyd. otorinolaringologams
Kaina asmeniui
126.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Rūta Pribuišienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Neprigirdėjimo diagnostika, gydymas ir slaugos aspektai. 6.00 val.
Obstrukcinės miego apnėjos diagnostika, gydymas, bendravimo ypatumai. 4.00 val.
Klinikiniai gerklų ligų ir slaugos aspektai. 7.00 val.
Įskaita 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaita, seminaras, diskusija
Viso valandų
18.00
Programos tikslai
Tikslas: patobulinti žinias apie diagnostikos, gydymo ir slaugos ypatumus sergant neprigirdėjimu, svaigimu, disfagija, obstrukcine miego apnėja. Supažindinti su slauga po otorinolaringologinių operacijų, tracheostomos priežiūra, bendravimo ypatumais su begerkliu ir neprigirdinčiu pacientu.
Programos aprašymas (santrauka)

1 temaNeprigirdėjimo diagnostika, gydymas ir slaugos aspektai. Susipažįstama su neprigirdėjimo priežastimis, diagnostika, chirurgine ir nechirurgine reabilitacija. Klausos aparatų ir implantuojamų klausos sistemų tipais, kompensavimo tvarka ir priežiūra, bendravimo su neprigirdinčiuoju ypatumais.

2 temaObstrukcinės miego apnėjos diagnostika, gydymas, bendravimo ypatumai. Susipažįstama su obstrukcinė miego apnėjos etiopatogeneze, diagnostika ir daugiaetapiu gydymu. Aptariamos chirurginio gydymo indikacijos, operacijų tipai, rezultatai. Demonstruojamos operacijos LSMU ANG ligų klinikoje.

3 temaKlinikiniai gerklų ligų ir slaugos aspektai. Aptariami gerklų ligų diagnostikos ir gydymo principai, indikacijos chirurginiam gydymui, operacijų tipai. Susipažįstama su chirurginiais ir nechirurginiais gerklų vėžio gydymo metodais, sekimu po gydymo, tracheostomos priežiūra, alaringinės kalbos reabilitacija, kalbos protezo priežiūra.

Klausytojų sk. (nuo)
2
Klausytojų sk. (iki)
5
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Nora Šiupšinskienė 4
Rūta Pribuišienė 2 1
Ingrida Ulozienė 2
Alina Kuzminienė 2 2
Evaldas Padervinskis 2
Kipras Pribuišis 3
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Papildoma informacija

1.1Tobulinimosi programos poreikis, paskirtis ir tikslai.

Poreikis:

 Otorinolaringologai, Šeimos medicinos gydytojai ir gydytojai geriatrai savo kasdieniniame darbe susiduria su  įvairiomis ausų, nosies ir gerklės ligomis, reikalaujančiomis ypatingo bendravimo ir specialių žinių bei įgūdžių. Tai sąlygoja ligų etiopatogenezė, pooperaciniai funkciniai sutrikimai. Dalis žmonių virš 50 m. pradeda justi galvos svaigimą, sutrikusį rijimą, atsiranda klausos senėjimo (lot. presbycusis), gerklų senėjimo (lot. presbylarynx) požymiai, pasireiškiantys ilgalaikiu ar net progresuojančiu funkcijos sutrikimu (neprigirdėjimu, disfagija, užkimimu). Tai trukdo socialinei veiklai, gimdo vėžio baimę. Todėl labai svarbios žinios apie šių sutrikimų diferencinę diagnostiką, adekvatų gydymą ir reabilitaciją.

Ypač daug dėmesio skiriama klausos reabilitacijai, kuri gali būti chirurginė ir nechirurginė. Šeimos medicinos gydytojui, geriatrui ir slaugos personalui praverstų žinios apie klausos aparatų priežiūros ypatumus, kitas neprigirdinčiajam priklausančias socialinį gyvenimą lengvinančias priemones.

Atskira tema yra obstrukcinės miego apnėjos keliama rizika ir komplikacijos. Diagnozuoti šią ligą nesunku. Gydant būtinas paciento bendradarbiavimas, kadangi gydymas yra daugiaetapis. Šia liga sergantys pacientai dėl nuolatinės hipoksijos pasižymi bendravimo ypatumais, yra užmaršūs, todėl dažnai prireikia Šeimos medicinos gydytojo aktyvaus tarpininkavimo.

Tarp slaugomų pacientų nemaža dalis sudaro asmenys su įvairias balso sutrikimais. Turint omenyje, kad gerklų vėžys yra 4-oje vietoje tarp visų piktybinių navikų, reikia laiku įtarti, diagnozuoti ir pradėti jo gydymą. Neretai po gerklų vėžio gydymo pacientas kurį laiką ar visam lieka su tracheostoma, pacientai bendrauja begerkle kalba, kuri yra sunkiau suprantama. Dažniausiai begerklė kalba yra reabilituota kalbos protezu. Slaugytojai turi turėti specialių žinių ir rankinių įgūdžių, užtikrinančių tracheostomos ir kalbos protezo priežiūrą bei bendravimo su tokiu pacientu ypatumus. Neprofesionali tracheostomos ir kalbos protezo priežiūra gali lemti komplikacijas ar net paciento mirtį. Šeimos medicinos gydytojai turi žinoti pacientų po onkologinės ligos gydymo sekimo protokolą, indikacijas neplanuotam vizitui pas otorinolaringologą.

 

Paskirtis: tobulinimosi kursai skiriami gydytojams otorinolaringologams, gyd. geriatrams, šeimos medicinos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, išplėstinės plaktikos slaugytojams.

Tikslas: patobulinti žinias apie diagnostikos, gydymo ir slaugos ypatumus sergant neprigirdėjimu, svaigimu, disfagija, obstrukcine miego apnėja. Supažindinti su slauga po otorinolaringologinių operacijų, tracheostomos priežiūra, bendravimo ypatumais su begerkliu ir neprigirdinčiu pacientu.

Trukmė. Kursų trukmė 18 val. Numatytų 6 paskaitos, 6 seminarai bei 5 val. trukmės praktinių užsiėmimų metu numatoma aptarti neprigirdėjimo ir svaigimo priežastis, klausos reabilitacijos būdus;  disfagijos ir obstrukcinės miego apnėjos priežastis, diagnostiką ir gydymą; gerklų vėžio diagnostikos ir gydymo metodus, begerklio balso reabilitaciją, tracheostomų ir kalbos protezų priežiūrą, analizuoti klinikinius pavyzdžius.

Literatūra
R.Pribuišienė ir kt
2019
Klinikinė otorinolaringologija
ISBN:9789955155850
LSMU Leidybos namai
Anil K. Lalwani 
2020
Current Diagnosis & Treatment Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 4ed
ISBN:9780071624398
Mc Graw Hill
Cummings

2010
Head and Neck Surgery, 3-Volume Set, 5th Edition
ISBN:978032352832
Mosby
NCCN Guidelines
2022
NCCN Clinical guidelines in oncology „Head and neck cancers“
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/head-and-neck.pdf
National comprehensive cancer network
Šiupšinskienė  N. ir kt.
2018
Suaugusiųjų obstrukcinės miego apnėjos šiuolaikinė diagnostika ir chirurginis gydymas: otorinolaringologiniai aspektai
ISBN 978-609-459-997-2
Vilniaus universiteto leidykla
Šiupšinskienė N.
2022
Orofaringinė disfagija: otorinolaringologiniai diagnostikos ypatumai
ISBN 978-609-08-0040-9
Artrema, Kaunas